Hazreti Ömer Türbesi

Kıbrıs’ta önemli dini ziyaret yeri olan Hz. Ömer Türbesi, Girne’den 4-5 km doğuda bulunan Çatalköy’ün deniz kıyısında kayalık bir arazide sessiz, sakin ve tek başına ziyaretçilerini beklemektedir.

Emevi Halifesi döneminde M.S. 647 yılındaki Arap akınları sırasında Muaviye ordusu komutanlarından olan Ömer ve altı arkadaşı, günümüzde türbenin bulunduğu yerin yanında şehit düşmüşler ve burada bulunan mağaraya gömülmüşler.

Osmanlıların Kıbrıs’ı fethinden sonra mağaradaki 7 İslam mücahidinin kemikleri çıkarılarak bugünkü yerlerine defnedilip, buraya bir türbe ve mescit yaptırılmıştır.

Bazı yazarların görüşlerine göre türbe Kıbrıs’ta İslamiyeti pekiştirmek üzere Makam Türbesi olarak yaptırıldığı doğrultusundadır.

1963 Rum saldırıları ile türbe talan edilmiş ve askeri bölge olarak ilan edilen bölgeye Türklerin ziyareti yasaklanmıştır. 1974 yılında yıldırım isabet eden türbe, 1978 yılında bilinçsiz onarım neticesinde özelliğini kaybetmiştir.

Leave a Reply